Raspberry pi ja printeri ühendamine

Raspberry pi arvutile printeri ühendamiseks on vaja eelnevalt paigaldada printserveri teenus nimega CUPS. Selleks ava terminali aken ja installeeri järgeva käsuga CUPS

sudo apt-get install cups

seejäre määra CUPS teenusele ligipääs

sudo cupsctl –remote-any

seejärel määra kasutaja “pi” CUPS administraatoriks

sudo usermod -aG lpadmin pi

seejärel taaskäivita CUPS teenus ülal tehtud valikute aktiveerimiseks

sudo /etc/init.d/cups restart

 

Nüüd ava brauseri aken ja sisesta aadressi reale oma rasperry pi IP aadress ja CUPS teenuse pordi number (näide):

http://192.168.1.99:631

Ignoreeri turvahoiatusi juhul kui need kuvatakse ja liigu edasi. Kasutajanime ja parooli nõudmise korral sisesta kasutanimeks pi ja parooliks pi parool.